Daniella Freitas

Niko Villegas' Light and Motion

Model — Daniella Freitas 
Event — Workshop, Niko Villegas’ Light and Motion
Organizer — Studio54

I got to setup my own lights! 😀